Planerade aktiviteter:

2021


Föreningens gemensamma verksamhet ligger för närvarande nere beroende på rådande pandemi, ytterligare information skickas till medlemmarna via e-post i samband med kommande årsmöte som kommer att avhandlas digitalt.


Reviderade eller nya sidor: